Fr Nl En
{ VOUS_ETES_ICI } :

Privacyverklaring

U kunt onze site bezoeken, informatie inwinnen en het laatste nieuws vernemen, zonder ons ook maar enige persoonsgegevens mee te delen.

De persoonlijke informatie die u ons geeft bij het sturen van een e-mail, zal door DVClex enkel worden gebruikt om u een antwoord te sturen en, in overeenstemming met de wet van 08.12.1992 op de bescherming van het privéleven, die de burgers wil behoeden voor elk misbruik van hun persoonsgegevens, ze zal nooit worden meegedeeld aan een andere vennootschap.

U kan ook contact met de vennootschap opnemen om toegang te krijgen tot alle op u betrekking hebbende gegevens en om die te wijzigen of te verwijderen.

Om technische redenen bevat onze site ook “cookies”.
Cookies zijn tekenen van uw bezoek aan de Internetsite; ze kunnen uw voorkeuren in verband met de verbinding opslaan, meer bepaald de taal die u kiest.
U kunt uw computer zodanig instellen, dat die cookies worden verwijderd of niet worden aangemaakt. De site zal dan even perfect toegankelijk blijven voor u.