Fr Nl En
{ VOUS_ETES_ICI } :

Strafrecht

  • Uw voertuig werd het doelwit van vandalisme.
  • U was het slachtoffer van een carjacking of homejacking.
  • Een familielid kreeg een voorwaardelijke straf opgelegd.
  • U was het slachtoffer van een zakkenroller of van agressie.
  • U was het slachtoffer van of wordt vervolgd voor (on)opzettelijke slagen en verwondingen en moet voor de strafrechtbank verschijnen.
  • U wenst het Slachtofferfonds te benaderen teneinde als slachtoffer van opzettelijke slagen en verwondingen een financiële vergoeding te bekomen.

Diefstal, heling, oplichting, valsheid in geschrifte en het gebruik van valsheid in geschrifte, meineed, afpersing, slagen en verwondingen, belaging, aanranding van de eerbaarheid, verlating van familie, niet-afgeven van kinderen, misbruik van vertrouwen, … zo veel onderwerpen die onder het strafrecht vallen en waar onze experts in strafrecht u kunnen informeren, adviseren en verdedigen.

Onze advocaten die gespecialiseerd zijn in deze materie:

Bernard Ceulemans
Aurélien Vanhaelen
Marie-Hélène Leroy
Frédérik Reard
Kathleen Lafosse