Fr Nl En
{ VOUS_ETES_ICI } :

Aansprakelijkheid

Deze site werd gemaakt om de bezoekers algemene informatie te verstrekken en ze wordt geregeld bijgewerkt.

De op deze site geplaatste informatie mag uitsluitend worden gebruikt door de persoon die de site raadpleegt.
Elk ander gebruik is verboden.

DVClex wijst alle aansprakelijkheid af voor het onrechtmatig gebruik van op deze site geplaatste informatie.