Fr Nl En

Verbintenissenrecht en contractenrecht

  • U wenst een verkoopsovereenkomst of een huurcontract op te stellen.
  • U moet een contract vroegtijdig beëindigen.
  • U wenst een bestaand contract te herzien of te wijzigen.
  • U wenst advies over een bijzonder contract.
  • U heeft een conflict met uw kredietinstelling.

Wij helpen u bij het opstellen, onderhandelen of herzien van uw contract. Wij beantwoorden uw vragen.

Onze advocaten die gespecialiseerd zijn in deze materie:

Bernard Ceulemans
Michel Deger
Aurélien Vanhaelen