Fr Nl En

Eigendomsrecht en huurrecht

 • Uw huurder betaalt zijn huur niet langer of onderhoudt de woning of tuin niet.
 • Uw verhuurder weigert om de verwarmingsketel te vervangen of om andere grote herstellingen aan de woning aan te pakken.
 • U moet een huurcontract opstellen.
 • U wenst de voor- en nadelen van een huurovereenkomst voor korte termijn te kennen.
 • U wenst uw handelshuur te vernieuwen.
 • U wenst uw huurcontract op te zeggen en uw rechten en plichten aan het einde van de huurovereenkomst te kennen.
 • U wenst een woning onder te huren of uw huur over te dragen.
 • Uw vorige verhuurder weigert uw waarborg terug te betalen.
 • Uw buurman beweert dat uw omheining zich op zijn domein bevindt en u wenst tot een afbakening van de grensloop over te gaan.
 • U wenst uw woning uit te breiden en het rijhuis van uw buurman af te kopen.
 • De woning van uw buurman is in zodanig slechte staat dat u vreest voor vocht- en schimmelproblemen.
 • U wenst aanspraak te maken op een doorgangsweg.

Wij helpen u om al uw dagelijkse beslommeringen te regelen. Hypotheek, mede-eigendom, erfpacht, voorrechten, vruchtgebruik, natrekking, erfdienstbaarheid, lijdende erven, heersende erven, huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder, handelshuur, waarborgen… Al deze termen uit de rechtspraktijk, waarvan de betekenis soms moeilijk te raden is, lichten onze deskundigen u duidelijk toe.

Onze advocaten die gespecialiseerd zijn in deze materie:

Bernard Ceulemans
Marie-Hélène Leroy